The Marine Hotel

 • 49-52 Glan-y-Môr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2BX
 • Pryd: Pob ail Dydd Mercher y mis, 12 - 14.00

Tafarn y Wildfowler Inn

 • Tre’r Ddol, Machynlleth, SY20 8PN
 • Pryd: Pob trydydd Dydd Mawrth y mis, 12.00 - 14.00

Gwesty'r Talbot

 • Y Sgwar, Tregaron, SY25 6JL
 • Pryd: Misol – 4ydd Dydd Mercher – 12.00 – 14.00

Neuadd Jibili Llangeitho

 • Aeron View, Llangeitho, Tregaron, SY25 6TT
 • Pryd: 3ydd Dydd Gwener pob mis – 12.00

Neuadd Eglwys Penrhyncoch

 • Penbanc, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3ER
 • Pryd: 2il & 4ydd Dydd Mercher - 12.00 (gall hyn newid pan geir pumed wythnos o'r mis)

Ysgol Borth

 • Borth
 • Pryd: Pob Dydd Iau
 • Ar gyfer: aelodau Cymdeithas Henoed Y Borth

New Celtic

 • 8 Heol y Farchnad, Aberaeron, SA46 0AS
 • Pryd: Pob Dydd Mawrth cyntaf y Mis – 11.45 – 2.00

Neuaddau Cellan/Llanfair Clydogau

 • Cinio am Ddim a chlwb cymdeithasol. 10ed Chwefror ymlaen yn Cellan
 • Pryd: Pob yn ail Dydd Llun – 11.30 – 14.00

Neuadd Bentref Cilcennin

 • Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan
 • Pryd: Pob Dydd Mawrth – 12.00

Dihewyd Village Hall

 • Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7PN
 • Pryd: Dydd Gwener cyntaf pob Mis – 12.00

Tafarn Llanina

 • Llanarth, SA47 0NP
 • Pryd: 2il Dydd Gwener pob Mis – 12.30

Neuadd Victoria

 • Bryn Road, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7EE
 • Pryd: Pob yn ail Dydd Mercher

Coleg Ceredigion

 • Maes y Parc, Aberteifi, SA43 1AB
 • Pryd: 3 Grŵp. Pob mis: 12.00 - 14.00. Dydd Mawrth (grŵp 1), Dydd Mercher (grŵp 2), Dydd Gwener (grŵp 3)
 • Cyswllt: Age Cymru 01239 615777

Gwesty'r Porth

 • Stryd yr Eglwys, Llandysul, SA44 4QS
 • Pryd: Dydd Iau 12.00 - 14.00, pob mis
 • Cyswllt: Age Cymru 01239 645777

Neuadd Eglwys y Santes Fair

 • Aberteifi, SA43
 • Pryd: Dydd Mawrth olaf y Mis – 12.00

Neuadd Bentref Coedybryn

 • Panteg Cross, Llandysul, SA44 4SN
 • Pryd: Dydd Iau olaf o pob Mis – 12.00 for 12.30

Ysgol Tregroes

 • Llandysul, SA44 4NN
 • Pryd: Dydd Mawrth cyntaf pob Mis – 12.30 for 13.00

Clwb Croeso Grwp

 • Llandysul
 • Pryd: 2il Dydd Mawrth Medi – Mai – 14.00 – 16.00

Clwb Cymdeithasol Aberporth

 • Aberporth
 • Pryd: pob Dydd Iau
 • HEFYD: ‘Culture vultures’ mynd i'r theatr ac ati
 • Pryd: Dydd Iau 1af pob Mis

Mae Clybiau Cinio’n llefydd gwych i gwrdd â phobl eraill ac osgoi teimlo’n unig. Ceir amrywiaeth o glybiau cinio ar hyd a lled y sir, ac mae rhai ohonynt yn cynnig gweithgareddau a gwibdeithiau yn ogystal â bwyd.

Cinio rhostOs nad ydych chi’n gyrru, ewch i’n tudalennau cludiant i weld beth sydd ar gael yn eich ardal chi.

Er mai dim ond unwaith y mis y bydd rhai clybiau’n cwrdd, unwaith y byddwch yn dechrau mynd a dod i adnabod pobl, efallai’n wir y cewch gwrdd â nhw’n amlach.