Maethu Cymru Ceredigion yw’r enw newydd ar wasanaeth maethu eich Awdurdod Lleol.

Rydym yn rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru ac rydym yn cydweithio er mwyn adeiladu gwell dyfodol i blant lleol. Tîm Maethu Cymru Ceredigion yw eich darparwr maethu a’ch rhwydwaith cefnogi lleol. Nid gwasanaeth maethu arferol mohonom; mae gennym gysylltiadau eang.

Fel sefydliad nid er elw, rydym wedi ymrwymo i weithio fel tîm gyda gofalwyr maeth er mwyn helpu i adeiladu dyfodol disglair ar gyfer plant Ceredigion. Rydym yn eu helpu i aros yn eu cynefinoedd, os mai dyna sy’n iawn iddyn nhw.

Er mwyn dod i wybod mwy am faethu yng Ngheredigion, ewch i wefan Maethu Cymru Ceredigion.

Cysylltwch â Maethu Cymru Ceredigion

Cyfeiriad: Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion SA46 0PA
Rhif Ffôn: 01545 574000
E-bost: dss.fps@ceredigion.gov.uk