Timau mabwysiadu sy’n gweithio ar y cyd yn siroedd Ceredigion, Caerfyrddin, Penfro a Phowys yw Gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Ffordd o ddarparu teulu newydd i blentyn pan nad yw'n bosibl i'r plentyn fyw gyda'i deulu neu ei theulu geni yw mabwysiadu.

Mae arnom angen mabwysiadwyr o amrywiaeth o gefndiroedd fel y gallwn osod plant gyda theuluoedd ac unigolion sy'n rhannu'r un diwylliant, iaith a chrefydd.

Am fwy o wybodaeth, ymweld â'r wefan Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Allwch chi ddarparu cartref i blentyn/person ifanc?

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion yn chwilio’n barhaus am fabwysiadwyr / gofalwyr maeth newydd all gynnig cartref (naill ai dros dro neu’n barhaol) neu Gwasanaeth Seibiant Byr i blant ac oedolion ifanc sydd methu byw gyda’u teuluoedd biolegol bellach neu sydd angen saib oddi wrth eu teuluoedd biolegol.

A oes gennych chi ddiddordeb?

Ffoniwch Porth Gofal ar 01545 574000