Newyddion Pwysig – Cronfa Gofalwyr Ceredigion

1 Ebrill 2021

Mae Cronfa Gofalwyr Ceredigion bellach wedi’i chau i geisiadau newydd.

Mae Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion yn gobeithio gallu ailagor y gronfa yn yr Hydref. Bydd newyddion pellach am hyn yn dilyn yn ddiweddarach eleni.

Os ydych am gael y wybodaeth ddiweddaraf am Gronfa Gofalwyr Ceredigion, cofrestrwch gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr.

I ddarganfod sut i ymuno â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr, ewch i:

www.ceredigion.gov.uk/gwasanaethgwybodaethiofalwyr

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch

Gallwch gysylltu ag Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a nodir isod am ragor o wybodaeth:

Ffôn: 01970 633564
E-bost: unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk