Gellir cael condomau a dulliau atal cenhedlu brys ym mhob clinig - nid oes angen apwyntiad

Clinig Meddygaeth Genhedlol-Wrinol (GUM):

Yn darparu sgrinio llawn am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a thriniaeth yn ôl yr angen.

Cleifion Gwrywaidd: Peidiwch mynd i'r toiled yn ystod yr awr cyn mynychu'r clinig.

Clinigau Cynllunio Teulu:

Yn darparu dulliau atal cenhedlu sylfaenol ac arbenigol (gan gynnwys y bilsen, IUD's, IUS a mewnblaniadau) sgrinio serfigol, prawf beichiogrwydd a chyngor.

Clinigau Cash:

Yn darparu dulliau atal cenhedlu sylfaenol (gan gynnwys y bilsen) cyngor iechyd rhywiol a phrawf am glamydia.

Clinig Ffordd y Gogledd, Aberystwyth

Am wybodaeth ac apwyntiadau ffoniwch:

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 09.30 – 16.30 (01267 248674)

Gum:

Dydd Mawrth: 17.00 tan 19.00
Dydd Mercher 1.30 tan 3.20yp

Apwyntiadau'n unig

Cynllunio Teulu:

Dydd Mercher: 17.20 tan 19.00

Apwyntiadau a galw mewn

Ysbyty Aberaeron

Am wybodaeth ac apwyntiadau ffoniwch:

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 09.30 – 16.30 (01267 248674)

Clinigau Cynllunio Teulu:

Yr 2il a 3ydd Dydd Iau ym mhob mis: 17.00 - 19.00

Apwyntiadau a galw mewn.

Ysbyty Coffa Aberteifi a'r Cylch

Am wybodaeth ac apwyntiadau ffoniwch:

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 09.30 – 16.30 (01267 248674)

Gum:

Dydd Llun: 17.00 - 19.30

Apwyntiadau'n unig.

Clinigau Cynllunio Teulu:

Dydd Llun: 13.00 - 15.00

Iechyd Rhywiol Integredig:

Dydd Llun: 09.30 - 12.00
Dydd Iau: 13.00 - 15.30

Apwyntiadau'n unig

Atal Cenhedlu Brys:

Y Bilsen Frys

Rhaid ei chymryd o fewn 72 awr o gael rhyw heb ddiogelwch ond mae'n fwyaf effeithiol mwyaf cynnar mae'n cael ei chymryd.

Ar gael am ddim o:

Unrhyw glinig atal cenhedlu ac iechyd rhywiol yn ystod oriau'r clinig.

Gwasanaeth cyfrinachol a rhad ac am ddim.

Does dim angen apwyntiad.

Hefyd ar gael am ddim o:

  • unrhyw feddygfa deulu- ddim o reidrwydd eich meddygfa'ch hun
  • adrannau Damweiniau ac Achosion Brys
  • fferyllfeydd penodol pan fo fferyllydd achrededig ar ddyletswydd

Fel arall, os ydych yn 16 oed neu'n hyn gallwch brynnu'r blisen frys o'r rhan fwyaf o fferyllfeydd am tua £25.

Y Coil Brys

Gellir ei osod hyd at 5 diwrnod, neu'n fwy weithiau, ar ol cyfathrach rywiol heb ddiogelwch.

Ar gael am ddim o:

  • clinigau atal cenhedlu ac iechyd rhywiol penodol - ffoniwch am fanylion ac i drefnu apwyntiad
  • rhai meddygfeydd teulu - ffoniwch y feddygfa i gael manylion ac apwyntiad