Mae mwy o Brydeinwyr nag erioed o'r blaen yn "troi at y botel" er mwyn lleihau straen. Mewn arolwg diweddar, dywedodd un o bob tri eu bod yn cael diod er mwyn ymlacio fwy.

Troi At Ddiod

 • Mae un o bob tair menyw yn troi at ddiod er mwyn ymdopi â straen – ac mae'n dweud ar ein hiechyd
 • Mae 5 miliwn o bobl yn dweud eu bod dan "straen aruthrol" yn y gwaith
 • Mae mwy o Brydeinwyr nag erioed o'r blaen yn "troi at y botel" er mwyn lleihau straen. Mewn arolwg diweddar, dywedodd un o bob tri eu bod yn cael diod er mwyn ymlacio fwy
 • Mae 'na ffyrdd haws – a rhatach – o ddelio â straen

Rhywbeth i Leihau Straen? Nac Ydyw

 • Mae'n gwneud i chi deimlo'n isel
 • Nid yw'r teimlad cychwynnol o orfoledd a rhyddhad y byddwch yn ei deimlo ar ôl diod neu ddau'n para
 • Yn wir, gall diod eich atal rhag wynebu eich problemau
 • Dywedwch na wrth ddiod cyn noswylio – neu byddwch yn deffro'n amlach

Chwe Arwydd Eich Bod Yn Yfed Gormod...

 • Rydych yn meddwl am yr adeg y cewch eich diod nesaf
 • Rydych yn cael mwy na'r pen mawr achlysurol
 • Rydych yn cael diod cyn i chi allu wynebu rhai sefyllfaoedd
 • Rydych yn aml yn teimlo eich bod am gael diod
 • Rydych yn ffraeo gyda'ch partner yn amlach
 • Rydych yn gwylltio pan fydd rhywun yn eich cwestiynu am eich arferion yfed