Codi Ymwybyddiaeth Pwysigrwydd Sgrinio.

Bron Brawf Cymru

Gwahoddir menywod rhwng 50-70 oed i gael bron brawf bob 3 blynedd. Gall menywod dros 70 oed ffonio er mwyn gwneud apwyntment:

Caerdydd - 02920 397222
Abertawe - 01792 459988
Llandudno - 01492 860888

www.screeningservices.org.uk

Sgrinio Coluddion Cymru

Anfonir cit prawf cartref at ddynion a menywod rhwng 60-74 oed bob 2 flynedd:

Ffôn rhad - 0800 294 3370

www.bowelscreening.wales.nhs.uk

Sgrinio Serfigol Cymru

Gwahoddir menywod 20-64 oed bob 3 blynedd ar gyfer sgrinio serfigol, ond bydd hyn yn newid yn y dyfodol a gwahoddir menywod bob 3 blynedd o 25 oed a bob 5 mlynedd rhwng 50-64 oed:

www.cervicalscreeningwales.nhs.uk

Rhaglen Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol Cymru

Gwahoddir dynion dros 65 oed am sgan uwchsain er mwyn mesur maint aorta'r abdomen:

De Ddwyrain Cymru - 01443 235161
Gorllewin Cymru - 01792 453162
Gogledd Cymru - 01492 863563

www.aaascreening.wales.nhs.uk
www.screeningforlife.wales.nhs.uk