Hysbysiad o Gais am Gymeradwyo neu Adnewyddu Safle ar gyfer Cynnal Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil.


 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Gwesty’r Falcondale, Llanbedr Pont Steffan

Ymddiriedolaeth yr Hafod, Hafod Estate Office, Pontrhydygroes

Upstairs at the Pier, Aberystwyth