Hysbysiad o Gais am Gymeradwyo neu Adnewyddu Safle ar gyfer Cynnal Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil.