Mae Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion yn cynnig gwasanaeth dychwelyd pasbort ar gyfer gwladolion Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir sydd wedi gwneud cais ar lein am dystysgrif cofrestru neu am ddogfen yn ardystio preswylio parhaol.

Mae’r Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd yn eich galluogi i gadw eich pasbort Ewropeaidd pan gaiff eich cais ei brosesu.

Darperir y gwasanaeth yma ar gyfer deiliaid pasbort yn unig ac ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer cardiau Adnabod.

Apwyntiad

Mae’r Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd ar gael yn Swyddfa Gofrestru Ceredigion, Aberystwyth drwy apwyntiad yn unig. Dylech gysylltu â ni os hoffech chi drafod trefnu apwyntiad.

Rhaid i’r ymgeisydd fod yn bresennol yn yr apwyntiad eu hunain o fewn 5 diwrnod o gyflwyno ffurflen gais ar lein.

Yn ystod eich apwyntiad, byddwn yn medru llungopïo eich pasbort Ardal Economaidd Ewropeaidd neu basbort y Swistir ac anfon copi ohono yn ogystal â’ch rhestr wirio, eich cais ac unrhyw ddogfennau cefnogi i’r Swyddfa Gartref ar eich rhan.

Beth fydd angen i chi ddod gyda chi i’r apwyntiad:

  • Eich pasbort dilys
  • Copi wedi ei argraffu o’r rhestr wirio ddogfennau fydd â rhif cais unigryw arno a rhif hysbysiad talu
  • Copi wedi ei argraffu o’ch ffurflen gais
  • Pob un o’ch dogfennau cefnogi gwreiddiol y cytunwyd arnynt

Ffi

Bydd y ffi ar gyfer y Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd yn £18 ac yn daladwy pan fyddwch chi’n mynychu’r apwyntiad.

Beth sy’n digwydd ar ôl defnyddio’r Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd?

Nid yw defnyddio’r Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd yn sicrwydd y bydd y cais yn llwyddo ac nid yw’n bosib i ni ddarparu unrhyw gyngor. Ni fydd y Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd yn sicrhau bod eich ffurflen wedi ei llanw’n gywir nac ychwaith os ydych chi wedi cyflwyno’r dogfennau cefnogi cywir.

Mae’n bosib y bydd y Swyddfa Gartref yn cysylltu â chi am fwy o wybodaeth ar ôl i chi gyflwyno eich cais.

Bydd y Swyddfa Gartref yn cysylltu â chi’n uniongyrchol er mwyn eich hysbysu o ganlyniad y cais.

 

Os hoffech chi wybodaeth ar gyflwyno cais am dystysgrif gofrestru neu ddogfen yn ardystio preswylio parhaol ewch i www.gov.uk.