Bydd un o wyliau diwylliannol mwyaf Ewrop yn dod i Geredigion ym mis Awst 2022. Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Nhregaron rhwng 30 Gorffennaf a 6 Awst 2022.

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o ddiwylliant Cymru, yn gymysgedd o gystadlaethau talent a chyngherddau gyda'r nos, gigs, dramâu ac arddangosfeydd; ac yn y prif bafiliwn cynhelir seremonïau lliwgar ac unigryw yr orsedd.

Dewch i ddysgu mwy am yr eisteddfod trwy ddarllen Canllaw yr Eisteddfod.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan yr Eisteddfod.

Pum ffaith am Dregaron:

  • Tref farchnad yw Tregaron, ac mae marchnad da byw yn parhau yn y dref hyd heddiw
  • Enw’r afon sy’n llifo trwy’r dref yw Afon Brenig
  • Mae eglwys a chapel yn y dref, sef Eglwys Sant Caron a Chapel Bwlchgwynt
  • Mae cofeb ar y sgwâr i'r Apostol Heddwch, Henry Richard
  • Roedd Tregaron yn rhan bwysig o lwybr y porthmyn ac agorwyd Banc Aberystwyth a Thregaron yn 1810 i ddosbarthu ei bapurau banc ei hun. Byddai nifer y defaid du ar y papurau banc yn dangos eu gwerth. Os hoffech chi weld y papurau banc gwreiddiol, galwch heibio i Amgueddfa Ceredigion

Darllenwch fwy am hanes yr ardal ar wefan Darganfod Ceredigion.

Mae nifer o Eisteddfodau mawr a bach yn cael eu cynnal ledled y sir.

Yr Arglwydd Rhys, tywysog y Deheubarth, oedd y cyntaf i gynnal eisteddfod pan gasglodd feirdd a cherddorion ynghyd yn ei gastell newydd yn Aberteifi yn 1176 i gystadlu i weld pwy oedd y gorau. Heddiw, mae cystadleuwyr o bob oed yn cadw traddodiad yr eisteddfod yn fyw ledled Ceredigion.

Darllenwch fwy am draddodiad Eisteddfodol Ceredigion ar wefan Darganfod Ceredigion.