At Sylw Cyn-bersonel y Lluoedd Arfog

The Armed Forces Community in Wales


Ar 19 Gorffennaf 2015 llwyddodd Neil Davies, Darren Bradley, Gary Pemberthy a Paul James, oll yn gyn-filwyr o Geredigion, i gwblhau taith feicio anferth wrth fynd 135 yr holl ffordd o’r Goedfa Genedlaethol yn Swydd Stafford i Aberystwyth.

Aethant ar gefn eu beiciau i nodi 70 mlynedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd, ac i gofio aberth yr aelodau hynny o luoedd y Cynghreiriaid a gollasant eu bywydau er mwyn ein rhyddid ni.

Cynhaliodd y tîm wasanaeth coffa yn y Goedfa Genedlaethol y noswaith cyn y reid, a buont hefyd yn codi arian tuag at y prosiect lleol gwych, Veteran Films.

Prosiect cyfryngol yw Veteran Films, sydd â’r nod o roi hyfforddiant a chymorth i gyn-filwyr sydd ag anawsterau iechyd meddwl, a darparu gweithgareddau cathartig ar eu cyfer.