Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal gweithgaredd neu ddigwyddiad, gellir gweld y wybodaeth sydd ei hangen arnoch isod.

Cysylltwch â ni os yw eich gweithgaredd neu’ch digwyddiad yn bwriadu defnyddio tir cyhoeddus neu’r priffyrdd.

Dogfennau

Ffilmio 

Ffurflen Asesiad Risg Cyffredinol

Ffurflen Gais ar gyfer defnyddio Tir y Cyngor 

Linc

Canllawiau'r Llywodraeth ar ddigwyddiadau

Digwyddiadau: cerdyn gweithredu mesurau rhesymol posibl (coronafeirws)

Pàs COVID: canllawiau ar gyfer busnesau a digwyddiadau

Asesiad risg COVID-19 eiddo cyhoeddus a gweithleoedd

Pàs COVID y GIG: pecyn hyrwyddo

Theatrau, neuaddau cyngerdd a sinemâu: cerdyn gweithredu mesurau rhesymol posibl (coronafeirws)