Fe fydd Casgliadau Gwastraff y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn cael eu darparu ddiwrnod yn hwyrach i’r diwrnod arferol ay yr wythnosau sy’n dechrau 25ain Rhagfyr 2017 a 1af Ionawr 2018.

Os na fydd eich gwastraff wedi ei gasglu am ba bynnag reswm, ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf.

Ni fydd unrhyw gasgliadau ar gyfer eitemau swmpus a gwastraff gardd o 25ain Rhagfyr 2017 hyn 5ed Ionawr 2018.

Bydd y gwasanaethau casglu gwastraff yn dychwelyd i’r arfer ar 8fed Ionawr 2018.

Diolch am eich cydweithrediad.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Poster Casgliadau'r Gwastraff Y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd