Fe fydd casgliadau gwastraff dros gyfnod y Pasg yn cael eu darparu ar y diwrnodau arferol fydd yn cynnwys dydd Gwener y Groglith a Llun y Pasg.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.ceredigion.gov.uk/dyddiadaucasgliadauailgylchu

Casgliadau gwastraff dros gyfnod y pasg