Dros gyfnod y Pasg, rydym yn bwriadu darparu casgliadau gwastraff ar eich diwrnod arferol gan gynnwys Dydd Gwener y Groglith a Dydd Llun y Pasg.

Fe wna’r Cyngor ei orau glas i gasglu‘r gwastraff.  Bydd unrhyw aflonyddwch i’r gwasanaeth yn cael ei hysbysebu ar y wefan www.ceredigion.gov.uk/aflonyddwchirgwasanaeth.

Poster casgliadau gwastraff cyfnod y pasg