Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Rheswm Cyngor

19 Tachwedd 2018

Capel Bangor, Capel seion, Llanfihangel y Creuddyn, Cwmbrwyno

Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd

Argaeledd Adnoddau

Ymgeisio i'w gasglu ar ddydd Llun 19 Tachwedd 2018.

19 Tachwedd 2018

Llanilar, New Cross, Llanfarian, Capel Seion, Capel Bangor, Capel Dewi

Gwastraff Bwyd

Argaeledd Adnoddau

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Llun 19 Tachwedd 2018.

19 Tachwedd 2018

Pont-ar-fynach , Cnwch Coch, Ystumtuen, Goginan

Bagiau Ailgylchu Clir

Argaeledd Adnoddau

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Llun 19 Tachwedd 2018.