Amherir ar y trefniadau casglu gwastraff yn ardaloedd Swyddffynnon, Ystradmeurig, Ffair-Rhos a Phontrhydfendigaid oherwydd anawsterau o ran adnoddau.


Ar gyfer casgliadau yn yr adraloedd yma ar gyfer dydd Mercher a dydd Iau yr wythnos yma, ail-gyflwynwch ar y diwrnod casglu trefnedig nesaf.