Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Rheswm Cyngor

19 Chwefror 2018

Cnwc y Dintir, Aberteifi

Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd

Gwaith Ffordd

Ailgyflwynwch ar y diwrnod casglu nesaf.

21 Chwefror 2018

Bronant

Gwastraff Bwyd

Argaeledd Adnoddau

Ailgyflwyno ar diwrnod casglu nesaf.

22 Chwefror 2018

Llanarth, Llwyncelyn, Derwen Gam, Mydroilyn, Dihewyd, Temple Bar

Bagiau Ailgylchu Clir

Argaeledd Adnoddau

Ymgeisio i'w gasglu ar ddydd Gwener 23 Chwefror 2018.

22 Chwefror 2018

Llanarth, Pontgarreg, Rhydlewis, Plwmp

Bagiau Ailgylchu Clir

Argaeledd Adnoddau

Ymgeisio i gwblhau'r casglu ar ddydd Gwener 23 Chwefror 2018.

22 Chwefror 2018

Llanon

Bagiau Du

Argaeledd Adnoddau

Ymgeisio i'w gasglu ar ddydd Iau 22 Chwefror 2018.