Browse main sections
Skip Navigation|

Williams, William Richard (1896-1962)

Headmaster Aberystwytn Theological College

b. Pwllheli. Minister (MC) Gowerton, Swansea. Lecturer at Aberystwyth Theological College. Later Headmaster 1925-63.

Publications

Arweiniad i Efengyl Ioan. Dolgellau: E. W. Evans, 1930. viii, 102p. N.
Cenadwri epistol y Philipiaid. DR, 1949 t. 75-9.
Cynhadledd Edinburgh 1933. FFR Mawrth 1933 t. 163-7.
Efengyl yn ol Marc. DR, 1941. t. 109-16.
Yr Eglwys, Cymdeithas a'r Wladwraeth. EFR II, 3, 1937 t. 54-9.
Epistol at yr Effesiaid a'i genadwri. DR, 1949 t. 129-32, 161-5, 216-9, 283-7.
Yr Epistol at yr Hebreaid, gyda nodiadau eglurhaol. Caernarfon: Y Gymanfa Gyffredinol, 1932. 264 t. N. C.
Epistol Cyntaf Ioan. Y Gymanfa Gyffredinol, 1943. 92t. N. C.
Owen Prys. Yn Morris W. : Deg o Enwogion. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd, 1959 t. 45-52. N. C.
Y Parch. David Morris Jones, M. C., M. A., B. D. DI 8, 1957 p. 2-3
Y Parch. E. Gwyn Evans: y dyn a'i nodweddion. DR, 1959 t. 6-10.
Y Parch. G. Roberts Jones. DR, 1955 t. 49-51.
Y Parch. R. J. Rees, M. A. DR, 1954 t. 73-5.
Prifathro Howell Harris Hughes. DR, 1939 t. 209-12.

Publications about the author

Anon: Obituary. WG Dec 27, 1962
Evas, J. R. : Y Parchedig Brifathro W. R. Williams. DR, 1960 t. 114-7.
Jones, J. Melville: W. r. Williams. DR 1963 t. 90-2.
Rees, R. J. : W. R. Williams. DR, 1963 t. 92-6.
Griffith, G. W. : W. R. Williams. DR 1963 t. 96-100
Roberts, R. M. : W. R. Williams. DR 1963 t 100-110.
Owen, R. B. : W. R. Williams. DR, 1963 t. 103-5.
Davies, H. R. : W. R. Williams. DR, 1963 t. 105-7.
Jones, G. P. : W. R. Williams. DR 1963, t. 107-9.
Williams, R. N. : Obituary. WG Jan 3 1963