Skip Navigation|

Pobl - Beirdd Dyffryn Aeron - People - Poets - Aeron Valley

Anon (bardd heb enw)
Gwir fardd gwlad, Llais Aeron, rhif 34, Tach. 1980, t. 14; Llais Aeron, rhif 35, Tach. 1980, t. 11
Beirdd y Mynydd Bach
Llun o Mrs B. T. Hopkins yn dadorchuddio cofeb i feirdd y Mynydd Bach, Llais Aeron, rhif 154, Hyd. 1992, t. 1, Llais Aeron, rhif 155, Tach. 1992, t. 11
Davies, A. Saunders (Nans Dihewyd)
Mrs A. Saunders Davies (Nans Dihewyd), Llais Aeron, rhif 15, Gorff. 1978, t. 6
Davies, Carolan (Carolan)
Cornel y beirdd, Llais Aeron, rhif 78, Maw. 1985, t. 8
Davies, Cledlyn
Bardd a'r Draenog, Llais Aeron, rhif 256, Rhag. 2002, t. 12
Davies, David (Dewi o'r Berth)
David Davies (Dewi o'r Berth) 1818-1903, Llais Aeron, rhif 25, Gorff. 1979, t. 9
Davies, Evan Thomas (Dyfrig)
Evan Thomas Davies (Dyfrig) 1847-1927, Llais Aeron, rhif 38, Maw. 1981, t. 11
Davies, Ffos
Cornel y beirdd, Llais Aeron, rhif 111, Meh. 1988, t. 11
Davies, Reuben (Reuben Brydydd y Coed)
Reuben Davies (Reuben Brydydd y Coed) 1808-1833, Llais Aeron, rhif 39, Mai 1981, t. 9
Davies, Parch. T. Cennech
Parch. T. Cennech Davies 1875-1944, Llais Aeron, rhif 42, Awst 1981, t. 9
Davis, Parch. John (Hywel)
Parch. John Davis (Hywel) 1822-1894, Llais Aeron, rhif 36, Ion. 1981, t. 10
Edwards, J. M (bardd)
J. M. Edwards, y telynegwr a'r bardd penrhydd, Llais Aeron, rhif 289, Ebrill 2006, t. 12, Llais Aeron, rhif 290, Mai 2006, t. 13, Llais Aeron, rhif 291, Meh. 2006, t. 10
Evans, Daniel (Daniel Ddu o Geredigion)
Daniel Evans, Llais Aeron, rhif 95, Rhag. 1986, t. 16
Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846, Llais Aeron, rhif 40, Meh. 1981, t. 8
Evans, David (Dewi Arth)
Crynodeb o enwogion y pentref Pennant yn ystod yr hanner can mlynedd diwethaf, Llais Aeron, rhif 99, Mai 1987, t. 15
Evans, Enoch (Neco)
Enoch Evans (Neco) 1874-1952, Llais Aeron, rhif 19, Rhag. 1978, t. 7
Neco, Llais Aeron, rhif 7, Hydref 1977, t. 7
Evans, Isaac (Granellian)
Isaac Evans (Granellian) 1851-1926, Llais Aeron, rhif 21, Maw. 1979, t. 7
Evans, Thomas C.(Cledanydd)
Cledanydd, Llais Aeron, rhif 239, Ebrill 2001, t. 15
Tro ar fyd, Llais Aeron, rhif 74, Hyd. 1984, t. 15
Griffiths, John, Caemelyn
John Griffiths, Caemelyn 1873-1968, Llais Aeron, rhif 22, Ebrill 1979, t. 6-7
Griffiths, Rhys T.
Rhys T. Griffiths, Aberaeron, Llais Aeron, rhif 23, Mai 1979, t. 11
Griffiths, Parch. Thomas Jeremy (Tau Gimel)
Parch. Thomas Jeremy Griffiths (Tau Gimel) 1795-1871, Llais Aeron, rhif 39, Mai 1981, t. 9
Hopkins, B. T.
B. T. Hopkins 1897-1981, Llais Aeron, rhif 292, Gorff. 2006, t. 12, Llais Aeron, rhif 293, Awst 2006, t. 11
Howell, J. M. (Cadwgan)
J. M. Howell (Cadwgan) 1856-1927, Llais Aeron, rhif 28, Rhag. 1979, t. 12
Hughes, James Parch. (Iago Trichrug)
Parch. James Hughes (Iago Trichrug) 1779-1844, Llais Aeron, rhif 29, Chwef. 1980, t. 10
Jenkins, Daniel
Daniel Jenkins, Pentrefelin 1856-1946, Llais Aeron, rhif 37, Chwef. 1981, t. 9
Jenkins, Jenkin Aeronian (Aeronian)
Aeronian – Jenkin Aeronian Jenkins, Llais Aeron, rhif 155, Tach. 1992, t. 9
Jenkin Aeronian Jenkins (Aeronian) 1845-1892, Llais Aeron, rhif 24, Meh. 1979, t. 11
Jenkins, John (Cerngoch)
Disgynyddion teulu Blaenplwyf, Llais Aeron, rhif 170, Mai 1994, t. 14-15
Englyn Goffa i Cerngoch gan Dewi o'r Berth, Llais Aeron, rhif 27, Hyd. 1979, t. 12
Llais yn cofio Cerngoch, Llais Aeron, rhif 168, Maw. 1994
Jenkins, Gret; Taith Cerngoch (barddoniaeth), Llais Aeron, rhif 169, Ebrill 1994, t. 15
John Jenkins (Cerngoch), Llais Aeron, rhif 17, Hyd. 1978, t. 6
Trwy'r gwynt a'r glaw, Llais Aeron, rhif 169, Ebrill 1994, t. 1
Jenkins, John (Ffynnon Forgan)
John Jenkins (Ffynnon Forgan) 1854-1933, Llais Aeron, rhif 26, Meh. 1979, t. 10
Jenkins, John (Jac Tytiler)
Gair o'r Gerlan, Llais Aeron, rhif 27, Hyd. 1979, t. 10
Jenkins, Joseph (Amnon)
Cofio Joseph Jenkins, Llais Aeron, rhif 215, Tach. 1998, t. 1
Joseph Jenkins (Amnon) 1818-1898, Llais Aeron, rhif 35, Tach. 1980, t. 14
Jones, Cyril (bardd coronog)
Croesawi coron Ceredigion, Llais Aeron, rhif 156, Rhag. 1992, t. 13
Jones, Dafydd (prifardd)
Y diweddar Brifardd Dafydd Jones, Ffair Rhos, Llais Aeron, rhif 140, Mai 1991, t. 9
Jones, E. Ceredig (Ceredig)
Parch. E. Ceredig Jones (Ceredig), Llais Aeron, rhif 16, Medi 1978, t. 7
Jones, Rees (Amnon)
Y bibell front, Llanis Aeron, rhif 107, Chwef. 1988, t. 19
Jones, Thomas Hughes
Jones, Thomas Hughes 1895-1966, Llais Aeron, rhif 295, Tach. 2006, t. 12
Lewis, David Parch. (Ap Ceredigion)
Parchedig David Lewis (Ap Ceredigion) 1870-1948), Llais Aeron, rhif 31, Ebrill 1980, t. 12
Lewis, L. Haydn
Parch. L. Haydn Lewis, Llais Aeron, rhif 41, Gorff. 1981, t. 9
William J. Lloyd (Llwyd Llunden), Llais Aeron, rhif 20, Chwef. 1979, t. 6-7
Lloyd, Lloyd, William J (Llwyd Llunden)
Llwyd Llunden, Llais Aeron, rhif 7, Hydref 1977, t. 7
Holi hwn a holi'r llall : pwy oedd Llwyd Llunden?, Llais Aeron, rhif 205, Tach. 1997, t. 12, Llais Aeron, rhif 205, Rhag. 1997, t. 15
Moses, Daniel Lewis
Daniel Lewis Moses, Llais Aeron, rhif 95, Rhag. 1986, t. 16, Llais Aeron, rhif 96, Chwef. 1987, t. 11
Reynolds, Idris
Cadair Idris ac Elsie, Llais Aeron, rhif 124, Hyd. 1989, t. 1
Llun o Idris Reynolds yn ennill y gadair yn Eisteddfod Llanrwst, Llais Aeron, rhif 154, Hyd. 1992, t. 1
Rhys, Edward Prosser
Edward Prosser Rhys, Llais Aeron, rhif 286, Rhag. 2005, t. 3, Llais Aeron, rhif 288, Maw. 2006, t. 10
Thomas, David (Dewi Hefin)
David Thomas (Dewi Hefin) 1828-1909), Llais Aeron, rhif 18, Tach. 1978, t. 6
Thomas, Evan Alwyn (Alwyn Cerddin)
Cofio bardd – Evan Alwyn Thomas, Llais Aeron, rhif 240, Mai 2001, t. 10
Williams, Parch. Isaac Harries (Caeron)
Parch. Isaac Harries Williams (Caeron) 1875-1935, Llais Aeron, rhif 32, Mai 1980, t. 12
Williams, James T. (Iago ap Hewyd)
Cofio Iago ap Hewyd, Llais Aeron, rhif 51, Gorff. 1982, t. 13
Williams, John (J. W.)
John Williams (J. W.) Aberarth 1885-1961, Llais Aeron, rhif 34, Gorff. 1980, t. 12
Williams, Rees
Cornel y beirdd, Llais Aeron, rhif 78, Maw. 1984, t. 8
Williams, Parch. Thomas Harries (Bedwyn)
Parch. Thomas Harries Williams (Bedwyn) 1887-1962, Llais Aeron, rhif 34, Tach. 1980, t. 17
Williams, William J (Gwilym Aeron)
William J. Williams (Gwilym Aeron) 1879-1936, Llais Aeron, rhif 33, Meh. 1980, t. 12, Llais Aeron, rhif 107, Chwef. 1988, t. 16