Browse main sections
Skip Navigation|

Harries, William Henry ('Arthan'; 1884-1957)

b. Merthyr. Professor of Theology and Welsh at Lampeter

Harries, William Henry ('Arthan'; 1884-1957) b. Pantysgallog, Merthyr.

Lecturer and Professor of Theology at St David's College, Lampeter 1921-1957; and Professor of Welsh 1941-57

Publications:

Agoriad neu alloedd i'r iaith gyd-genedlaethol Esperanto. Gol gan W. H. Harris-Ail Arg. Hugh Evans, 1956. 30 t.

Ar adenydd atgof-CR 21 Hydref, 1954 t. 47-50

A'r meitr ar ei ben-HL, 1945 t. 19-25

Arogl-Darthu-HL, 1946 t. 122-7

Asgetiaeth-HL, 1936 t. 112-4

Beibl fel llenyddiaeth-HL, 1939 t.44-7, 75-8, 107-10

Cadw Gwyl Dewi-HL, 1951 t. 329-34

Coffa Caergrawnt-HL, 1952 t. 485-9

Crist a'I eglwys-HL, 1945 t. 162-5, 217-9

Crist yn Dduw a Dyn-HL, 1951 t. 418-23

Cwmplin : gwasanaeth diwedydd-Lampeter : Caxton Hall, 1941. Cyf gan W. H. Harris. 16 t.

Cydweithrediad Cristnogol-HL, 1947 t. 113-7

Cyfieithu'r ysgrythurau-HL, 1943 t. 330-3

Cyfnog sant a merthyr-HL, 1916 t. 5-12

Cymro swil a'r cmrre I Oslo-HL, 1952 t. 560-4

David Watcyn Morgan (1859-1940)-HL, 1940 t. 211-3

Dewi Sant-HL, 1942 t. 92-5; 1949 t. 200-2

Drama Oberammergau-CR 6 Hydref, 1950 t. 28-30

Drama'r dioddefaint-HL, 1950 t. 228-32

Dyfodol crefydd yng Nghymru, HE 1, 1936 t. 213-8

Dyma Feibl annwyl Iesu-DS 9, Rhif 4, 1955 t. 9

Eglwys Gatholig (traethawd), Spurrell, h.d.

Eglwys Loegr fel y mae hi heddiw, HL, 1948 t. 52-7

Eglwys yng Nghymru-EFR 10, 1933-4 T. 315-20

Gall pob un wella ar ei Gymraeg, FG 5, 1935 t. 185, 189

Gweinidogaeth yr Eglwys-Spurrell, h.d.

Homili ar yr iaith Gymraeg-GF 2, 1933 t. 18

Hywel Dda-HL, 1950 t. 266-70

James Jones-HL, 1941 t. 158-61

Joel and Malachi-S.P.C.K., 1924

Llen Gymraeg yr Eglwys Heddiw-HL, 1930 t. 131-3, 227-30, 248-52

Llyfr gweddi cyffredin-HL, 1949 t. 268-74

Llyfr y Proffwyd Amos, S.P.C.K., 1919. vii, 86 t.

Magu plant yr Eglwys, HL, 1949 t. 221-6

Meistress a morwyn, EUR, 1940 t. 87-90

Micah a Jonah, S.P.C.K., 1923

Mudiad Rhydychen (1833-1933), TR, 1933 t. 134-41

O ble death yr Ysgol Sul, HL, 1916 t. 337-41

Olyniaeth Apostolig, EUR 1931 t. 253-60, 294-302, 328-35

Pedwar proffwyd, S.P.C.K., 1920

Pregeth. Yn - Deg Pregeth-Dryw, 1940. 64 t.

Research thesis on laws of Hywel Dda, 1919. Not yet published

Sacramentau, EFR 4, 1927-8 t. 4-7

St David's College, CER 1, 1950-1 p. 43-52

Tadau pererinol, HL, 1920t. 227-32, 258-63

Tro yn yr ynysoedd dedwydd, FG 3, 1933 t. 178

Publications with Davies, Ll

Obadaiah, Nohum, Habbacuc, Sephaniah, S.P.C.K.,1921

Publications with Jones, Maurice

Canmlwyddiant Coleg Dewi Sant, HL, 1924 t. 81-4