Browse main sections
Skip Navigation|

Evans, David b. Blaenffos

Evans, David b. Blaenffos

Evans, David b. Blaenffos, Pembrokeshire. Professor of German, University College of Wales, Aberystwyth (1920-1952). Formerly, Lecturer German, Birmingham University. Lived in Aberystwyth for over 40 years. For his German works see U.C.W. Reports for his period in German Department.

Publications

Ahasfer neu'r Hil Ddihenydd play. Transl. by Davis Evans. 1939

Amgylchfyd pobl y wlas. EFR 6, 1929-30. t.161-7

Athrawiaethau am y cread. SG, 1933 t. 113-21, 151-7

HEYERMANUS: Ahasfer: drama un act. CU, 71, 1926 t.15-20. Cyf. gan David Evans.

Bywyd yn y pentref. EFR 7, 1930-1 p 247-50.

Bywyd yn y wlad. EFR 5, 1928-9 t.322-5; 6,1929-30 t.15-18, 269-75.

Y Chwedl a Dychymyg y Plentyn. ATH 4, 1931 t.70-3, 100-1.

Crefydd a chymdeithas. EFR 8, 1931-2, t.217-20, 247-50.

Crefydd yn ysgol y wlad. CO, December 17, 1930.

Cynllun wers ar Stori Fer neu chwedl. ATH 2, 1929 t. 203-

Detholiad o chwedlau grym... Hughes a'i Fab, 1927. 2v. vi, 68 t; vii, 76t. N. Cyf. gan David Evans.

Detholiad o storiau Andersen. Hughes a'i fab, 1929, 1931. 2v. Cyf. gan Daveid Evans. N.

Diarfogiad a thaliadau'r Almaen a'r Canlyniadau. EFR 10, 1933-4 t.115-21.

Doethineb Goethe. CU 69, 1925 t.104-6.

Early cosmogonies. SG, May 1933 p.112-122.

Goethe. EFR 9, 193203 p.74-8,100-4,153-6.

Gofyniadau ac atebion ar Lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Hughes a'i Fab, 1926. 32t. N. C.

Yr Holl gyfieithu Hyn. ATH 5, 1932 t. 159-62; 6, 1933 t. 60-2.

Yr Iaith. EFR 7, 1930-1 t. 95-8.

Iaith a gwareiddiad. EFR 9, 1932-3. t.249-51, 272-4,295-7.

Iaith y fam a iath y tad. EFR 7, 1930-1 t272-8

Iaith dy fam yn yr ysgol. TYST 19/6/30

Iaith, tafodiaith ac iaith arall. TYST 5/3/1931; 12/3/1931.

Johann Heinrich Pestalozzi. EFR 4, 1927-8. p40-8.

Nodiadau ar wersi. HEU, 1929 46p.

Paratoad cyffredinol. EFR 1933, t230-5.

Plant y wlad a phlant y dref. CYF, Mehefin 1930 t. 162-70.

A post-war German school. WO, 1931 t 130-1.

Rhai problemau crefyddol. SG, 1932 t. 74-82, 104-9, 228-36.

Sandalu ffaws. TRY Tachwedd 1932. Cyf. gan David Evans.

A Simplified German. Eng. Ed. Walker, 1948. N.

State and language. WO, 1932 p. 270-1.

Sut i esbonio. ATH 5, 1932 t. 58-61.

Teulu yn y wlad. EFR 6, 1929-30 t. 208-13.

Tlodi a chyfoeth. ANW, 1933-4.

Troseddwyr a'i triniaeth. EFR 1926-7 t.131-6, 171-5.

Weekly notes onlessons. ANW April 1932 - March 1933.

Wers. CYF Gorffennaf - Tachwedd, 1930.

Y Wlad, ei bywyd, ei haddysg a'i chrefydd. Hugh Evans a'i Feibion, 1933. vii, 244t. Ail Arg. Reprint. 1933. N. C.