Isod ceir copi o Siart Sefydliad cyfredol y Cyngor yn dangos y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Strategol a Phenaethiaid Gwasanaeth a’u prif feysydd cyfrifoldeb.

Siart Y Sefydliad