Mae’r Cyngor yn adolygu ein Strategaeth Anableddau Dysgu yn sgil newidiadau yn y gyfraith yn ddiweddar a datblygiadau yn y rhanbarth.

Er mwyn gwneud yn siŵr bod ein strategaeth yn berthnasol i bobl Ceredigion, mae arnom angen cysylltu â phobl ag anableddau dysgu a’r bobl sy’n gofalu amdanynt. Mae’r Cyngor eisoes wedi cynnal asesiad rhanbarthol, ond hoffem hefyd wneud yn siŵr nad ydym ni wedi colli unrhyw beth sy’n benodol i Geredigion.

Bydd yr wybodaeth a rannwch yn ein helpu i gynllunio’r gwasanaethau sydd ar gael i’ch cefnogi chi fel gofalwyr.

Ar sail eich ymateb byddwn yn llunio polisi drafft i’w ddatblygu ymhellach gan y Grŵp Strategaeth Anableddau Dysgu. Fe gewch chi gyfle arall i roi’ch barn ar y polisi drafft pan fydd yn barod ar gyfer ymgynghori yn ei gylch.

Gallwch anfon eich ymateb yn ôl

drwy e-bost:
dss.adadmin@ceredigion.gov.uk

drwy’r post:
Wynne Edwards,
Canolfan Rheidol,
Rhodfa Padarn,
Llanbadarn,
Aberystwyth,
SY23 3UE

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â/ag Alex Martin ar 01545 572604

Mae arnom angen cael eich ymateb yn ôl erbyn 23 Chwefror 2018 fan bellaf.

Arolwg ar gyfer pobl ag anabledd dysgu

Arolwg ar gyfer pobl ag anabledd dysgu (Hawdd ei Ddarllen)

Arolwg ar gyfer gofalwyr pobl ag anabledd dysgu