Rydym yn ymgynghori ar opsiynau i wella Theatr Felinfach.

Am fanylion llawn am yr ymghynghoriad gweler y ddogfen ymgynghori isod.

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ddatblygu Theatr Felinfach

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ddatblygu Theatr Felinfach

Os ydych yn dymuno ymateb yn electroneg mae copi o’r ffurflen ymateb yma.

Holiadur

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar y 18/02/19 ac yn cau ar y 17/03/2019.