05/10/2017 - Canol Dydd 03/01/2018

​Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion (BGC) wrthi'n ymgynghori ar y Cynllun Llesiant Lleol drafft ar hyn o bryd. Mae'n ofynnol i'r BGC osod Amcanion Llesiant a gynlluniwyd i wneud y mwyaf o'i cyfraniad yng Ngheredigion i gyflawni Nodau Llesiant cenedlaethol. Bydd y rhain yn ffurfio sail Cynllun Llesiant Lleol 5 mlynedd a fydd yn nodi sut y bydd y Bwrdd yn cydweithio i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Ceredigion.

Mae'r BGC yn gofyn am farn ar y cynllun drafft cyn y cyhoeddiad terfynol. Am ragor o wybodaeth a manylion am sut i ymateb ewch i wefan BGC Ceredigion.

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw canol dydd ar 3ydd Ionawr 2018.