Mae tîm Arfordir a Chefn Gwlad Cyngor Sir Ceredigion yn codi ymwybyddiaeth o welliannau arfaethedig i lwybrau cyhoeddus ar Fryngaer Pen Dinas, Penparcau, Aberystwyth.

Gwelwch ynghlwm dogfennau sydd yn rhoi braslun o’r cynllun.

Mae’r prosiect yn anelu gwella mynediad i’r fryngaer sydd yn heneb gofrestredig a gwarchodfa natur lleol yn ogystal a chryfhau chysylltiadau gyda llwybrau beicio’r Ystwyth/Rheidol, Llwybr Arfordir Ceredigion a Cymru ynghyd ag chyfleusterau a atyniadau lleol eraill. Wrth wella lled a gwyneb y llwybrau mi fydd hyn o fydd i trawstoriad eang o bobl lleol ac ymwelwyr ac yn help i leihau’r rhwystrau sydd yn atal mynediad i gefn galwad

Mae ariannu’r gwaith yn ddibynnol ar lwyddiant cais am gyllid allanol ac yr ydym yn croesawi adborth a sylwadau ar yr argymhelliad o flaen llaw. Os yn llwyddiannus mi fydd y gwaith yn gael ei gwblhau rhwng Hydref 2018 a Hydref 2019.

Gofynnwn fod unrhyw adborth/sylwad yn cael ei ddanfon i Eifion.Jones@ceredigion.gov.uk erbyn yr 6ed o Gorffennaf 2018. Am rhagor o fanylion neu i gael y manylion mewn fformat wahanol mae croeso i unigolion gysylltu drwy ffonio 01545 570881

Amlinelliad bras ynglŷn a gwelliannu mynediad i Fryngaer Pendinas