Ceredigion i Bawb yw Cynllun Integredig Sengl cyntaf Ceredigion.

Dogfen sy'n nodi'r materion pwysig a'r camau gweithredu allweddol dros y pedair blynedd nesaf yw 'Ceredigion i Bawb', Cynllun Integredig Sengl Ceredigion a'i bwriad yw gwella bywydau dinasyddion Ceredigion.

Ceredigion i Bawb