Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gyflawni Safonau’r Gymraeg, ar gyfer gwella darpariaeth gwasanaethau cyfrwng Cymraeg. 

Yn ogystal mae’r Cyngor wedi ymrwymo i hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg ym mhob agwedd o’i fusnes (yn unol â Safonau Hybu) :

Mae’r Cyngor yn cefnogi Grŵp Gweithredol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Dyfodol Dwyieithog Ceredigion, gyda’r bwriad o gefnogi a chyflawni Strategaeth Iaith Ceredigion.

Mae’r Grŵp wedi datblygu Adnodd Iaith, dolenni ac adnoddau i’ch helpu i ddefnyddio’r Gymraeg:

Dyma rhai o’r prosiectau sy’n cyfrannu i waith Grŵp Gweithredol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Dyfodol Dwyieithog Ceredigion, wrth i ni symud ar hyd y daith o atgyfnerthu’r iaith yn y sir.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithredu Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg, sy’n nodi bwriad y Cyngor i hyrwyddo addysg Gymraeg yn y sir.

Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio tuag at gyflawni Fframwaith Strategol ‘Mwy na Geiriau’ ar gyfer gwella gwasanaethau Cymraeg o fewn  Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol.

Mae’r Cyngor hefyd yn cefnogi Cered (Menter Iaith Ceredigion) gyda’r nod o greu cyfleoedd ac annog trigolion Ceredigion i ddefnyddio’r Gymraeg yn amlach ym mhob agwedd o’u bywydau.