Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn gweithredu cynlluniau iaith Gymraeg yn gynyddol ers 1997.

Eisoes rydym yn cydymffurfio, naill ai’n llawn neu'n rhannol, â llawer iawn o’r Safonau. Mae cynlluniau yn cael eu rhoi ar waith er mwyn cydymffurfio â’r gweddill. Cofnodir ein cynnydd bob blwyddyn yn yr adroddiad monitro blynyddol.

Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau'r Gymraeg - Ebrill 2017 - Mawrth 2018

Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau'r Gymraeg - Ebrill 2016 - Mawrth 2017

Adroddiad Safonau’r Gymraeg - Ebrill 2015 - Mawrth 2016

Adroddiad Monitro Cynllun Iaith Gymraeg 2014 - 2015

Adroddiad Monitro Cynllun Iaith Gymraeg 2013 - 2014