Cafodd Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion ei gytuno gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion ar 16eg o Ebrill 2018 a’i gyhoeddi ar 1af o Fai 2018.

Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 2018-2023