Beth ydyn ni'n ei wneud?

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn cynnal Asesiad o Lesiant Lleol. Rydym am ddarganfod mwy am lesiant pobl leol a chymunedau lleol, nawr ac ar gyfer y dyfodol. Gall llawer o bethau ddylanwadu ar lesiant ein hunigolion a'n cymunedau, megis ffactorau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol.

Am wybod mwy?

Sut mae cymryd rhan?

  1. Cymerwch ran yn yr arolwg rhanbarthol ar lesiant.
  2. Ewch i wefan newydd Dweud eich Dweud Ceredigion gan Gyngor Sir Ceredigion a chymerwch ran mewn ymgysylltu ar-lein.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd y wybodaeth a roddwch i ni yn cael ei defnyddio, ynghyd â thystiolaeth arall, i gynhyrchu ein Hasesiad Ceredigion o Lesiant Lleol. Yna bydd yr Asesiad hwn yn cael ei ddefnyddio i lunio ein Cynllun Llesiant Lleol nesaf ar gyfer Ceredigion ar gyfer 2023-28. Bydd y Cynllun yn nodi ein hamcanion Llesiant a gwaith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Ceredigion.

Mae'r ymarfer ymgysylltu hwn ar agor tan 8fed Hydref 2021.

Os oes angen i chi gysylltu â ni neu os oes angen gwybodaeth arnoch mewn fformatau eraill, (er enghraifft print bras neu Hawdd ei Ddeall), cysylltwch â ni ar 01545 570881 neu clic@ceredigion.gov.uk