Bydd yn ofynnol i bob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu gynhyrchu a chyhoeddi rhaglen o waith i'r dyfodol ar gyfer eu cyfarfodydd.

Mae'r ddogfen hon yn un fyw. Gall yr eitemau sydd ar yr agenda newid.

Rhaglen Waith 2018-19

Rhaglen Waith 2017-18

Rhaglen Waith 2016-17

Rhaglen Waith Ddrafft 2015-16

Rhaglen Waith Ddrafft 2014-15

Rhaglen Waith Ddrafft 2013-14

Rhaglen Waith Ddrafft 2012-13

Rhaglen Waith Ddrafft 2011-12

Rhaglen Waith Ddrafft 2010-11