• Aelodau Annibynnol Mr. S. Cripps, Mr. Eddie Ffoulkes-Jones, Mr Hywel Wyn Jones, Ms Caroline White, Mr Rif Winfield,
  • Aelodau Etholedig Odwyn Davies, Dai Mason
  • Aelodau Etholedig (Cynrychiolwyr Cynghorau Cymuned) Julian Evans, Gill Hopley

Agenda, Cofnodion ac Adroddiadau