Aelodau Blaenllaw o'r Cyngor

 • Arweinydd y Cyngor: Cyngh Ellen ap Gwynn
 • Dirprwy Arweinydd y Cyngor: Cyngh Ray Quant MBE
 • Cadeirydd y Cyngor: Cyngh Lynford Thomas
 • Is-Gadeirydd y Cyngor: Cyngh Hag Harris

Grwpiau Gweithredol

 • Plaid Cymru (20), Annibynnol (11), Llais Annibynnol (3)

Grŵp Anweithredol

 • Democratiaid Rhyddfrydol (8)

Y Cabinet - Portffolio Cynghorwyr

 • Cyngh Ellen ap Gwyn - Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Polisi, Partneriaethau, Iaith a Rheoli Perfformiad
 • Cyngh Ray Quant MBE - Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Technegol a Gwasanaethau Corfforaethol
 • Cyngh Dafydd Edwards - Cyllid, Technoleg Gwybodaeth a Gwasanaethau Cwsmeriaid ynghyd â Thai
 • Cyngh Rhodri Evans - Gwasanaethau Ffordd o Fyw
 • Cyngh Catherine Hughes - Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai
 • Cyngh Gareth Lloyd - Datblygu Economaidd a Datblygu Cymunedol
 • Cyngh Catrin Miles - Gwasanaethau Dysgu, Dechrau'n Deg a'r Tîm o amgylch y Teulu
 • Cyngh Alun Williams - Rheoli Carbon, Cynaliadwyedd, Trafnidiaeth ac Iechyd Meddwl