Aelod Paul James
Grŵp Plaid Cymru
Ward Llanbadarn Fawr Sulien
Cyfeiriad Glascoed, 4 Primrose Hill, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3SF
Ffôn 01970 617870
Ffôn Symudol
Ebost paul.james@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau (o Mai 2017)​

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests