Aelod Paul Hinge
Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Ward Tirymynach
Cyfeiriad 18 Tregerddan, Bow Street, Ceredigion SY24 5AU
Ffôn
Ffôn Symudol 07870 826252
Ebost paul.hinge@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau (o Mai 2017)​

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests