Aelod Matthew Woolfall Jones
Grŵp Plaid Cymru
Ward Llanbadarn Fawr Sulien
Cyfeiriad North Lodge, Capel Dewi, Aberystwyth, SY23 3HR
Ffôn
Ffôn Symudol 07540 407813
Ebost Matthew.WoolfallJones@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests