Aelod Marc Davies
Grŵp Annibynnol
Ward Ciliau Aeron
Cyfeiriad Pengarreg Farm, Rhiwgoch, Aberaeron, SA46 0HR
Ffôn
Ffôn Symudol 07500 381642
Ebost marc.davies@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau (o Mai 2017)​

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interest