Aelod Ivor Williams
Grŵp Annibynnol
Ward Llanbedr Pont Steffan (1)
Cyfeiriad 10 Ffynnonbedr, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 7EH
Ffôn 01570 422441
Ffôn Symudol
Ebost ivor.williams@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau (o Mai 2017)​

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests