Aelod Hag Harris
Grŵp Llais Annibynnol
Ward Llanbedr Pont Steffan (2)
Cyfeiriad 1 Ty Hen Uchaf, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 7RZ
Ffôn 01570 423402
Ffôn Symudol
Ebost hag.harris@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau (o Mai 2017)​

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests