Aelod Elaine Evans
Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Ward Aberteifi - Rhydyfuwch
Cyfeiriad 3 Napier St, Aberteifi, SA43 1ED
Ffôn 07974243981
Ffôn Symudol
Ebost elaine.evans2@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau (o Mai 2017)​

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests