Aelod Clive Davies
Grŵp Plaid Cymru
Ward Penparc
Cyfeiriad Glasdir, Heol Caemorgan, Aberteifi, SA43 1QU
Ffôn
Ffôn Symudol 07970 980003
Ebost clive.davies@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau (o Mai 2017)​

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests Cynghorydd Councillor Clive Davies