Aelod Alun Lloyd Jones
Grŵp Plaid Cymru
Ward Llanfarian
Cyfeiriad Murmur yr Ystwyth, 14 Maes Isfryn, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4UG
Ffôn 01970 623661
Ffôn Symudol
Ebost alun.lloydjones@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau (o Mai 2017)​

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests