Mae gan Cyngor Sir Ceredigion 40 o Gynhrwyr yn cynrychioli 42 etholaeth.

Aberaeron

Elizabeth Evans

Aberporth

Gethin Davies

Aberteifi - Mwldan

John Adams-Lewis

Aberteifi - Rhydyfuwch

Elaine Evans

Aberteifi - Teifi

Catrin Miles

Aberystwyth Bronglais

Alun Williams

Aberystwyth Canol

Ceredig Davies

Aberystwyth Gogledd

Mark Strong

Aberystwyth Penparcau (1)

Steve Davies

Aberystwyth Penparcau (2)

Lloyd Edwards

Aberystwyth Rheidol

Endaf Edwards

Capel Dewi

Peter Davies MBE

Cei Newydd

Dan Potter

Ceulanmaesmawr

Ellen ap Gwynn

Ciliau Aeron

Marc Davies

Llanarth

Bryan Davies

Llanbadarn Fawr Padarn

Gareth Davies

Llanbadarn Fawr Sulien

Paul James

Llanbedr Pont Steffan (1)

Ivor Williams

Llanbedr Pont Steffan (2)

Hag Harris

Llandyfriog

Wyn Thomas

Llandysiliogogo

Gareth Lloyd

Llanfarian

Alun Lloyd Jones

Llanfihangel Ystrad

Lynford Thomas

Llangeitho

Rhodri Evans

Llangybi

Odwyn Davies

Llanrhystud

Rowland Rees-Evans

Llansantffraid

Dafydd Edwards

Llanwenog

Euros Davies

Lledrod

Ifan Davies

Melindwr

Rhodri Davies

Penbryn

Gwyn James

Penparc

Clive Davies

Tirymynach

Paul Hinge

Tref Llandysul

Keith Evans

Trefeurig

Dai Mason

Troedyraur

Maldwyn Lewis