Mae gan Cyngor Sir Ceredigion 42 o Gynghorwyr yn cynrychioli 40 etholaeth.

Aberaeron

Elizabeth Evans

Elizabeth Evans

Aberporth

Gethin  Davies

Gethin Davies

Aberteifi - Mwldan

John Adams-Lewis

John Adams-Lewis

Aberteifi - Rhydyfuwch

Elaine  Evans

Elaine Evans

Aberteifi - Teifi

Catrin Miles

Catrin Miles

Aberystwyth Bronglais

Alun Williams

Alun Williams

Aberystwyth Canol

Ceredig Davies

Ceredig Davies

Aberystwyth Gogledd

Mark Strong

Mark Strong

Aberystwyth Penparcau (1)

Steve Davies

Steve Davies

Aberystwyth Penparcau (2)

Lloyd Edwards

Lloyd Edwards

Aberystwyth Rheidol

Endaf Edwards

Endaf Edwards

Capel Dewi

Peter Davies MBE

Peter Davies MBE

Cei Newydd

Dan Potter

Dan Potter

Ceulanmaesmawr

Ellen ap Gwynn

Ellen ap Gwynn

Ciliau Aeron

Marc Davies

Marc Davies

Llanarth

Bryan Davies

Bryan Davies

Llanbadarn Fawr Padarn

Gareth Davies

Gareth Davies

Llanbadarn Fawr Sulien

Matthew Woolfall Jones

Matthew Woolfall Jones

Llanbedr Pont Steffan (1)

Ivor  Williams

Ivor Williams

Llanbedr Pont Steffan (2)

Hag Harris

Hag Harris

Llandyfriog

Wyn Thomas

Wyn Thomas

Llandysiliogogo

Gareth Lloyd

Gareth Lloyd

Llanfarian

Alun Lloyd Jones

Alun Lloyd Jones

Llanfihangel Ystrad

Lynford  Thomas

Lynford Thomas

Llangeitho

Rhodri  Evans

Rhodri Evans

Llangybi

Odwyn  Davies

Odwyn Davies

Llanrhystud

Rowland  Rees-Evans

Rowland Rees-Evans

Llansantffraid

Dafydd Edwards

Dafydd Edwards

Llanwenog

Euros Davies

Euros Davies

Lledrod

Ifan Davies

Ifan Davies

Melindwr

Rhodri Davies

Rhodri Davies

Penbryn

Gwyn  James

Gwyn James

Penparc

Clive  Davies

Clive Davies

Tirymynach

Paul Hinge

Paul Hinge

Tref Llandysul

Keith Evans

Keith Evans

Trefeurig

Dai Mason

Dai Mason

Troedyraur

Maldwyn  Lewis

Maldwyn Lewis