Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ynglyn â chyllideb refeniw Cyngor Sir Ceredigion, sydd yn cynnwys argymhellion ar gyfer gwariant refeniw pob un o wasanaethau'r Cyngor Sir am y flwyddyn ariannol.

Mae copïau o'r Llyfr Cyllidebau Corfforaethol ar gael yn Swyddfeydd Aberystwyth ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Llyfr Cyllidebau 2018-2019

Llyfr Cyllidebau 2017-2018

Llyfr Cyllidebau 2016-2017