Diogelu Ceredigion.

Darllenwch am y canllawiau a'r wybodaeth
ddiweddaraf am y coronafeirws ar wefan
Llywodraeth Cymru.

Cofiwch ddilyn y rheolau sylfaenol i gadw pawb yn ddiogel:
- cadw pellter cymdeithasol o 2m oddi wrth bobl eraill;
- golchi eich dwylo yn rheolaidd;
- cyfyngu ar eich cyswllt cymdeithasol;
- gwisgo masgiau wyneb mewn lleoliadau cyhoeddus dan do

14/04/2021

Bwletin y Brechlyn Hywel Dda - Rhifyn 14

Yng Ngheredigion, mae 51.2% o'r boblogaeth wedi cael dôs cyntaf y brechlyn ac 14.1% wedi cael eu brechu'n llawn.

00:00

12/04/2021

Siopa’n lleol ac yn ddiogel yn ein trefi

Wrth i holl wasanaethau manwerthu nad yw'n hanfodol ailagor o ddydd Llun 12 Ebrill, cofiwch siopa'n lleol a siopa'n ddiogel.

00:00

07/04/2021

Bwletin y Brechlyn Hywel Dda – Rhifyn 13

Yng Ngheredigion, mae 47.8% o'r boblogaeth wedi cael dôs cyntaf y brechlyn ac 13% wedi cael eu brechu'n llawn.

Ac mae trydydd brechlyn wedi cael ei gyflwyno, sef y brechlyn Moderna.

16:21

Mwy o ddiweddariadau