Diogelu Ceredigion.

Mae Cymru wedi symud i Lefel Rhybudd 0.
Darllenwch y canllawiau ar wefan Llywodraeth Cymru.
Cofiwch fod y coronafeirws dal yn fygythiad i'n cymunedau.
Gallwn barhau i ddiogelu ein gilydd trwy wneud y canlynol:

- cadw pellter cymdeithasol
- cael dau ddôs o’r brechlyn
- golchi dwylo yn rheolaidd
- gwisgo masg lle bo angen
- gweithio gartref lle bo hynny’n bosibl

21/09/2021

Pàs COVID y GIG: dangoswch eich statws brechu

O ddydd Llun 11 Hydref: Bydd yn ofynnol i bobl ddangos Pàs COVID y GIG i brofi eu bod naill ai wedi'u brechu'n llawn neu wedi cael Prawf Llif Unffordd negatif yn ddiweddar, er mwyn mynd i mewn i'r lleoliadau a'r digwyddiadau canlynol:

  • clybiau nos
  • digwyddiadau dan do heb seddi sy’n cynnwys mwy na 500 o bobl, lle mae pobl yn cymysgu'n agos am gyfnodau hir
  • digwyddiadau awyr agored heb seddi sy’n cynnwys dros 4,000 o bobl, lle bydd pobl yn cymysgu'n agos am gyfnodau hir
  • unrhyw ddigwyddiad, o unrhyw natur, sydd â mwy na 10,000 o bobl yn bresennol

Cael y Pàs COVID y GIG i ddangos eich bod wedi cael eich brechu rhag COVID-19.

10:17

17/09/2021

Profi, olrhain, diogelu: crynodeb o'r broses

Beth sydd angen i chi wneud i helpu olrhain cysylltiadau i reoli lledaenu'r coronafeirws.

09:00

16/09/2021

Brechlyn COVID-19 brechu pobl ifanc 12 i 15 oed

Bydd GIG Cymru yn dechrau cynnig brechlyn COVID-19 i bob person ifanc rhwng 12 a 15 oed.

09:00

Mwy o ddiweddariadau