Cyfyngiadau Cyfnod Atal Byr y Coronafeirws

Bydd cyfnod atal byr ar waith ledled Cymru o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref 2020 tan ganol nos ar ddydd Llun 09 Tachwedd 2020.

Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i bobl aros adref a bydd busnesau nad ydynt yn rhai hanfodol yn cau.

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth ddiweddaraf yn y blychau isod ac ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cadwch hyd braich i leddfu’r baich.

Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

Mwy o ddiweddariadau