Aros Adref. Achub Bywydau.

• Dim ond mynd allan i brynu bwyd, rhesymau iechyd neu waith yn unig (dim ond os na allwch weithio o adref)

• Arhoswch 2 fetr (6 troedfedd) oddi wrth pobl eraill

• Golchwch eich dwylo yn aml, am 20 eiliad a chyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd adref

• Gallwch ymarfer corff fwy nag unwaith y dydd, yn lleol, heb unrhyw deithio diangen

Gallwch chi ledaenu'r firws hyd yn oed os nad oes gennych chi symptomau. Cadwch hyd braich i leddfu'r baich.

Mae grŵp Trefn Rheoli Aur Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i gwrdd a gweithio gydag asiantaethau partner, gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, i baratoi ar gyfer y sefyllfa hon wrth iddi ddatblygu ac ymateb iddi. Diolch am aros adref ac am achub bywydau. 

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen hon cyn gynted ag y bydd ar gael.

Nodyn yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru 08 Mai 2020

Mae Llyfrgelloedd a Safleoedd Gwastraff Cartref Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i fod ar gau am y tro.

Er bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y gall Cynghorau ddechrau cynllunio ar gyfer eu hailagor, dim ond pan fydd yn ddiogel ac yn briodol gwneud y bydd y Cyngor yn ailagor y cyfleusterau hynny.