Mae Hybu Gwaith Cymru yn wasanaeth a ariennir gan y llywodraeth sy'n darparu cyngor cyfrinachol, ymarferol am ddim i fusnesau bach yng Nghymru ar iechyd a diogelwch yn y gweithle, rheoli absenoldeb oherwydd salwch a materion dychwelyd i'r gwaith.

Logo Workboost WalesDarperir gwaith Hybu Gwaith Cymru gan Iechyd Cyhoeddus Cymru gan ddarparu; cyngor cyfrinachol ac ymarferol AM DDIM sy'n ymwneud â materion iechyd, diogelwch a/neu lles i fusnesau bychain yng Nghymru sy'n cyflogi hyd at 250 o bobl os ydynt yn gyflogedig ai peidio.

Bydd y tîm Oedolion o Oedran Gweithio sy'n darparu'r gwasanaeth yn cynnwys ymarferwyr iechyd a diogelwch cymwysedig proffesiynol sy'n darparu cefnogaeth, cyfarwyddyd a chyngor yn y lle gwaith ar reoli iechyd, diogelwch a lles, rheoli absenoldeb salwch a materion dychwelyd i'r gwaith gyda'r nod o wella iechyd a lles y gweithlu.

Bydd yr ymgynghorwyr yn darparu gwasanaeth penodol at anghenion busnesau bychain a chanolig eu maint a gellir cynnig cefnogaeth drwy ymweliadau safle, ar y ffôn neu drwy e-bost. Am fwy o wybodaeth ewch i www.workboostwales.com.

Gall busnesau neu sefydliadau fod yn rhan o'r gwasanaeth yma naill ai drwy gysylltu â rhif ffôn (0845 6096006) neu ar e-bost ar workplacehealth@wales.nhs.uk.