Ar Werth

Tua 1 Erw
Tir sy'n Addas i'w Ddatblygu
Heol Elennydd
Pontarfynach
Ger Aberystwyth
SY23 4RA

  • Y Pris a Ofynnir: £45,000

Disgrifiad

Dyma gyfle i brynu darn o dir, o dua 1 erw, ym Mhontarfynach sy’n addas i’w ddatblygu. Ceir mynediad at y tir trwy’r stad breswyl fechan a elwir yn Heol Elennydd.

Deiliadaeth: Rhydd-ddaliadol

Awdurdod Lleol: Ceredigion

Bras yw’r mesuriadau a’r cynlluniau i gyd ac maent er gwybodaeth yn unig.

Tir yn Pontarfynach

Noder

  1. Nid yw’r manylion hyn yn gynnig nac yn gontract o fath yn y byd
  2. Gwneir yr holl ddatganiadau sydd yn y manylion hyn heb ddim cyfrifoldeb ar ran Cyngor Sir Ceredigion
  3. Ni ddylid dibynnu ar unrhyw ddatganiadau sydd ym manylion yr eiddo hwn fel datganiadau na mynegiant o ffeithiau
  4. Bydd angen i unrhyw ddarpar brynwyr eu bodloni eu hunain trwy archwilio trostynt eu hunain parthed cywirdeb pob un o’r datganiadau sydd yn y manylion hyn