Ar Werth

Tua 1.1 Erw
Tir yn
Llanilar
Ger Aberystwyth

  • Y Pris a Ofynnir: £200,000 (Wedi'i Werthu yn Amodol ar Gontract)

Disgrifiad

Dyma gyfle i brynu darn o dir sydd tua 1.1 erw i gyd ac sydd wedi ei leoli y tu ôl i Warfelin yn Llanilar.

Deiliadaeth: Rhydd-ddaliadol

Awdurdod Lleol: Ceredigion

Bras yw’r mesuriadau a’r cynlluniau i gyd ac maent er gwybodaeth yn unig.

Llun pensaer o tir yn Llanilar

Noder

  1. Nid yw’r manylion hyn yn gynnig nac yn gontract o fath yn y byd
  2. Gwneir yr holl ddatganiadau sydd yn y manylion hyn heb ddim cyfrifoldeb ar ran Cyngor Sir Ceredigion
  3. Ni ddylid dibynnu ar unrhyw ddatganiadau sydd ym manylion yr eiddo hwn fel datganiadau na mynegiant o ffeithiau
  4. Bydd angen i unrhyw ddarpar brynwyr eu bodloni eu hunain trwy archwilio trostynt eu hunain parthed cywirdeb pob un o’r datganiadau sydd yn y manylion hyn