Ar Werth

Hen Ysgol
Pontgarreg
ger Llangrannog
Ceredigion
SA44 6AR

  • Y Pris a Ofynnir: £100,000
  • Eiddo Sengl a Allai Fod yn Addas at Amrywiol Ddefnyddiau o gael y Caniatâd Angenrheidiol
  • I’w weld trwy Apwyntiad yn Unig

Disgrifiad:

Hen ysgol sengl wedi ei hadeiladu’n rhannol o gerrig gyda thiroedd helaeth yn bennaf ar un ochr i’r adeilad. Saif yr hen ysgol ym mhentref Pontgarreg nid nepell o bentref glan môr swynol Llangrannog. Cysylltwch â Stadau Ceredigion i gael mwy o wybodaeth.

Y Llawr Gwaelod:

Y Man Derbyn - 8’7’’ x 8’9’’ ( 2.63m x 2.67m ) Drysau at

Y Cyntedd Mewnol i

Ystafell 1 - 9’8’’ x 7’6’’ ( 2.96m x 2.3m ) Ffenestri yn y tu blaen. Sinc.

Ystafell 2 - 15’ x 18’4’’ ( 4.60m x 5.6m ) Ffenestri yn y tu blaen a'r ochr.

Ystafell 3 - 22’8’’ x 17’8’’ ( 6.92m x 5.4m ) Ffenestri yn yr ochr. Drysau at y gegin a'r cyntedd mewnol. Pared a drysau at

Ystafell 4 - 23’5’’ x 17’6’’ ( 7.14m x 5.36m ) Ffenestri yn y cefn.

Ystafell 5 - 22’5’’ x 18’2’’ (6.83m x 5.55m ) Ffenestri yn y cefn.

Ystafell 6 / Cegin- 13’8’’ x 12’ ( 4.19m x 3.67m ) Yn ogystal â storfa / pantri.

Cyntedd - 26’ x 4’10’’ ( 7.93m x 1.49m ) Ffenestri yn y tu blaen.

Cyntedd Bach Drws Argyfwng - Drysau at 3 o dai bach ar wahân ac at

Storfa - 8’7’’ x 5’10’’ ( 2.64m x 1.8m ) Drws yn y cefn.

Bras yw’r holl fesuriadau ac maent er gwybodaeth yn unig.

Y Tu Allan:

Mae tiroedd helaeth ar yr ochr â mesuriadau oddeutu 144’ x 54’ ( 44m x 16m )

Yn y tu cefn mae iard fechan a storfa goed. Cysylltwch â’r Stadau i gael mwy o wybodaeth.

Gwasanaethau: Y Prif Gyflenwad Trydan, Dŵr a Draeniad

Deiliadaeth: Rhydd-ddaliadol

Awdurdod Lleol: Ceredigion

Mae Tystysgrif Perfformiad Ynni lawn ar gael gan Gyngor Sir Ceredigion

Cynllun Pensaer
Asesias Trethu Perfformiad Egni Asset Rating

Noder

  1. Nid yw’r manylion hyn yn gynnig nac yn gontract o fath yn y byd
  2. Gwneir yr holl ddatganiadau sydd yn y manylion hyn heb ddim cyfrifoldeb ar ran Cyngor Sir Ceredigion
  3. Ni ddylid dibynnu ar unrhyw ddatganiadau sydd ym manylion yr eiddo hwn fel datganiadau na mynegiant o ffeithiau
  4. Bydd angen i unrhyw ddarpar brynwyr eu bodloni eu hunain trwy archwilio trostynt eu hunain parthed cywirdeb pob un o’r datganiadau sydd yn y manylion hyn