I'w Osod

12 Lôn Cambria
Aberystwyth
SY23 1NT

  • Rhent: £7,800 y flwyddyn
  • Awgrymir Tymor o 5 mlynedd ar gyfer y brydles (I’w drafod)
  • Swyddfeydd mewn lleoliad canolog
  • Rhaid gwneud apwyntiad i gael golwg ar yr eiddo

Disgrifiad:

Adeilad tri llawr yn y dref a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel swyddfeydd. Lleoliad canolog a phrysur ar Lôn Cambria yng nghanol y dref.

Bydd y Llawr Gwaelod yn Cynnwys:

Drws Mynediad i - Ddrws pellach sy'n arwain i'r

Cyntedd Cyffredin - Grisiau i'r llawr cyntaf. Drws i'r iard gefn. Drysau yn arwain at

Ystafell 1 - 10’10’’ ( 3.3 ) x 11’6’’ ( 3.52 ) â ffenestr fae. Stôr-wresogydd nos, lle tân gyda silffoedd ar y ddwy ochr.

Ystafell 2 - 10’6’’ ( 3.2 ) x 9’3’’ ( 2.84 ) Stôr-wresogydd nos.

Ystafell 3 - 10’ 4’’ ( 3.17 ) x 10’4’’ ( 3.17 ) Stôr-wresogydd nos.

Ystafell 4 - 7’4’’ ( 2.24 ) x 10’5’’ ( 3.19 ) Stôr-wresogydd nos. Drws yn arwain i'r.

Ystafell Gotiau - tŷ bach a basn ymolchi.

Bydd y Llawr Cyntaf yn Cynnwys:

Landin Landin wedi ei rannu gyda stôr-wresogydd nos a drysau sy’n arwain at.

Ystafell 1 - 16’10’’ ( 3.13 ) x 11’9’’ ( 3.60 ) Ffenestr fae. Stôr-wresogydd nos, lle tân.

Ystafell 2 - 10’7’’ ( 3.23 ) x 9’4’’ ( 2.87 ) Cypyrddau isel ac uned sinc. Gwresogydd dŵr trydan. Silffoedd.

Ystafell 3 - 7’1’’ ( 2.16 ) x 4’11’’ ( 1.52 ) tŷ bach a basn ymolchi.

Ystafell 4 - 9’7’’ ( 2.93 ) x 7’ 2’’ ( 2.2 )

Ystafell 5 - 7’4’’ ( 2.26 ) x 10’4’’ ( 3.16 )

Bydd yr Ail Lawr yn Cynnwys:

Landin Drysau yn arwain at

Ystafell 1 - 11’11’’ ( 3.63 ) x 5’10’’ ( 1.8 ) Stôr-wresogydd nos.

Ystafell 2 - 9’8’’ ( 2.97 ) x 11’10’’ ( 3.6 ) â ffenestr fae. Silffoedd a stôr-wresogydd nos.

Ystafell 3 - 9’9’’ ( 3 ) x 10’6’’ ar y mwyaf ( 3.22 ar y mwyaf ) Stôr-wresogydd nos. Silffoedd.

Yn allanol:

Mae y tu cefn i’r eiddo iard farch ac adeilad allanol.

Noder os gwelwch yn dda

Bydd angen rhywfaint o waith moderneiddio ar yr eiddo. Rydym yn cynnig yr eiddo ar rent sy’n adlewyrchu cyflwr cyfredol yr adeilad. Mae’n bosib y gall y Cyngor ymgymryd â rhywfaint o’r gwaith fodd bynnag caiff hyn yn ei dro ei hadlewyrchu yn y rhent caiff ei godi am yr eiddo.

Mae’r mesuriadau’n rhai bras ac er gwybodaeth yn unig.

Gwasanaethau: Prif Gyflenwad Trydan, Prif Gyflenwad Dŵr a Phrif Garthffos

Deiliadaeth: Llesddaliol

Awdurdod Lleol: Ceredigion

Gwerth Trethiannol: £8,400

Cynllun pensaer o 12 Lôn Cambria
Asesiad Trethu Pefformiad Egni o 12 Lôn Cambria

Noder

  1. Nid yw’r manylion hyn yn gynnig nac yn gontract o fath yn y byd
  2. Gwneir yr holl ddatganiadau sydd yn y manylion hyn heb ddim cyfrifoldeb ar ran Cyngor Sir Ceredigion
  3. Ni ddylid dibynnu ar unrhyw ddatganiadau sydd ym manylion yr eiddo hwn fel datganiadau na mynegiant o ffeithiau
  4. Bydd angen i unrhyw ddarpar brynwyr eu bodloni eu hunain trwy archwilio trostynt eu hunain parthed cywirdeb pob un o’r datganiadau sydd yn y manylion hyn