Mae'r cynllun hwn ar gau

Mae'r gwasanaeth Allgymorth Tîm Ewropeaidd Arbennig Ceredigion (SET) yn cael ei ariannu gan y Rhaglen Gydgyfeirio (ERDF a Chronfa Gymdeithasol Ewrop).

Mae'r Gwasanaeth Allgymorth yn darparu gwasanaeth cymorth a chyngor i unrhyw sefydliad sydd â diddordeb mewn manteisio ar y Rhaglen Gydgyfeirio.