GwerthwchiGymru yw gwefan Caffael Cenedlaethol Cymru; mae hyn yn cynnwys yr holl gyfleoedd contract hysbysebu'n eang yn cael eu gwerthfawrogi yn is ac uwch na throthwyon yr UE.

Mae gan GwerthwchiGymru cyswllt uniongyrchol i'r Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) lle mae'n rhaid contractau uwchlaw'r trothwyon yr UE yn cael ei gyhoeddi.

Bydd yr linc yma yn mynd a chi i tudalennau sydd wedi'u creu i hyrwyddo'r cyfleoedd prentisiaethau/lleoliadau gwaith mae Cyngor Sir Ceredigion wedi'u sicrhau trwy weithredu ar Gymalau Budd i'r Gymuned mewn cytundebau caff​aeliad perthnasol. Mae'r Cyngor yn awyddus i glywed gennych os oes gennych chi ddiddordeb yn y cyfleoedd hyn - i wneud cais, cwblhewch y ffurflen ar-lein, os gwelwch yn dda.

Budd i'r Gymuned